January 22, 2022

COVID-19 Report 27Mar21

Read Time:26 Second

आज रोजी प्राप्त झालेल्या एकूण ४२५७ अहवातापैकी ३०६५ निगेटिव्ह अहवाल प्राप्त झाले. तसेच आज रोजी एकूण १०७३ अहवात पॉझीटीव्ह आढळले आहेत. त्यामुळे एकूण रुप सख्या ३८५९८ एवढी
झाली आहे. [RTACR तपासनी दारे ५२८%Antigen test Kits तपासणीतारे ५४५)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =

Close