COVID-19 Report 27Mar21

आज रोजी प्राप्त झालेल्या एकूण ४२५७ अहवातापैकी ३०६५ निगेटिव्ह अहवाल प्राप्त झाले. तसेच आज रोजी एकूण १०७३ अहवात पॉझीटीव्ह आढळले आहेत. त्यामुळे एकूण रुप सख्या ३८५९८ एवढी
झाली आहे. [RTACR तपासनी दारे ५२८%Antigen test Kits तपासणीतारे ५४५)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 5 =

vip porn full hard cum old indain sex hot