Market Rate|चढ की उतार काय आहेत आज सोयाबीन, कापूस अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या

कृषी


शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 22/03/2023 कोल्हापूर क्विंटल 7159 400 1300 800 मंगळवेढा क्विंटल 78 250 1100 1000 लासलगाव क्विंटल 11718 400 1014 700 लासलगाव – निफाड क्विंटल 2275 300 800 671 लासलगाव – विंचूर क्विंटल 10600 400 1038 700 उस्मानाबाद क्विंटल 923 225 600 410 सिन्नर – नायगाव क्विंटल 1512 200 1000 700 मनमाड क्विंटल 5000 200 806 600 पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 9370 400 955 700 पारनेर क्विंटल 18209 200 1300 850 भुसावळ क्विंटल 64 1000 1000 1000 पुणे क्विंटल 12872 500 1100 800 पुणे -पिंपरी क्विंटल 55 800 800 800 पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 13725 360 1054 750 लासलगाव क्विंटल 3240 600 1106 1000 लासलगाव – निफाड क्विंटल 255 651 1076 800 लासलगाव – विंचूर क्विंटल 650 700 1120 1000 पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 5750 700 1316 1100 पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 451 500 1051 730

शेतमाल : कापूस बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 22/03/2023 घणसावंगी क्विंटल 150 6600 7900 7700 देउळगाव राजा क्विंटल 300 7500 7800 7700 वरोरा-माढेली क्विंटल 400 7300 7750 7550 शेतमाल : सोयाबिन बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 22/03/2023 लासलगाव – विंचूर क्विंटल 163 3000 5116 5000 राहता क्विंटल 39 4676 5071 4880 लासलगाव – निफाड क्विंटल 76 4800 5135 5100 पैठण क्विंटल 4 4621 4621 4621 केज क्विंटल 803 5051 5252 5100 सोनपेठ क्विंटल 270 4875 5121 4998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *