August 19, 2022

संवेदनशील व महत्त्वाच्या ठिकाणी ड्रोन द्वारे चित्रीकरणास प्रतिबंध!

Read Time:2 Minute, 43 Second

नांदेड (जिमाका) दि. 16 :-  संवेदनशील व महत्वाच्या  ठिकाणी ड्रोनव्दारे होणारे संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने ड्रोन चित्रिकरण करण्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अंतर्गत १६ फेब्रुवारी ते १६ एप्रिल २०२२ रात्री १२ वाजेपर्यत प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हादंडाधिकारी  डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमित केले आहे.
सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातुन आवश्यक  असलेले जिल्ह्यातील मर्मस्थळे, आस्थापना, मंदिरे व महत्वाचे ठिकाण पुढीलप्रमाणे 
अ वर्गवारीतील डॉ शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प, 
आकाशवाणी केंद्र वरसणी, २२० के.व्ही.उपकेंद्र वाघाळा
दुरदर्शन केंद्र वसरणी नांदेड यासह अन्य महत्वाच्या आस्थापना श्री गुरू गोंविदसिंघजी विमानतळ नांदेड, डॉ.शंकराराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी,  नांदेड, जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह नांदेड,  रेल्वे स्टेशन नांदेड,  मध्यवर्ती बसस्थानक नांदेड, पी.व्ही.आर मॉल लातूर फाटा नांदेड,  डी मार्ट कॅनाल रोड नांदेड, 400 के.व्ही.विद्युत केंद्र आय.एस.डिव्हीजन, मारतळा-कुंभारगाव ता. लोहा तसेच महत्वाची धार्मिक स्थळे सचखंड गुरूव्दारा नांदेड, रेणुकामाता मंदिर, संस्थान  माहूर, ता.माहुर जि.नांदेड, दत्तशिखर मंदिर, संस्थान माहूर ता. माहूर जि. नांदेड, हेमाडपंथी महादेव मंदिर होटल ता.देगलूर जि. नांदेड या धार्मिक स्थळे यांची सुरक्षा लक्षात घेवून संभाव्य हल्ले रोखण्याच्या अनुषंगाने वरील ठिकाण प्रतिबंध क्षेत्र घोषित म्हणून चित्रिकरणास मनाई करण्यात आली असून ड्रोण उडविणे यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अतंर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू  करण्यात आले आहेत

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − six =

Close