फेरी क्रम.–4 | देगलूर-बिलोली पोटनिवडणुक–2021

Read Time:19 Second

__________________________

जितेश अंतापूरकर 4557 ची लिड

*फेरी क्रम.–4*

*१.जितेश अंतपुरकर (काँग्रेस)*
14544
__________________________

*२.सुभाष साबणे (भाजप)*
9975
__________________________

*३.डॉ उत्तम इंगोले (वंचित)*
1225
__________________________

काँग्रेस 4557 आघाडी वर
★★★★★★★★★★★★★

काँग्रेस 4557 आघाडी वर
★★★★★★★★★★★★★

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 + 18 =